كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) مسعود جوان رودي

مسعود جوان رودي
[ شناسنامه ]
کم کردن از امکان تماس با ويروس کرونا و رعايت فاصله اجتماعي در ...... چهارشنبه 99/1/13
بيماري تنفسي مختلط در گوساله هاي شيري ...... چهارشنبه 98/12/21
covid19 ...... پنج شنبه 98/12/15
زهرزدگي(مسموميت) در سگها و گربه ها: رهيافتي بنيادين به منظور سم ...... يكشنبه 98/11/27
نمايه هاي زيست شيميايي مقايسه اي ، حالات توليدي و توليد مثلي گاو ...... دوشنبه 98/11/21
درمان ورم پستان مزمن در يک گاو شيري ...... چهارشنبه 98/11/9
رهيافت باليني به بينايي شناسي عصبي اسب سانان ...... دوشنبه 98/10/23
رهيافت تصويري به پرتونگاره هاي شکمي ...... جمعه 98/10/13
گزارشي از يک مورد تشخيص کريپتوکوکوس در گاو . ...... سه شنبه 98/9/26
شيمي درماني قابل تزريق در يک سگ رها شده، سرطان ياخته هاي سنگ فر ...... پنج شنبه 98/8/23
درمان جراحي موردي از کيست سينوسي در اسب سانان. ...... چهارشنبه 98/7/24
التهاب مجاري لنفي همه گير(مشمشه کاذب ، سراجه کاذب ، هيستوپلاسموز ...... يكشنبه 98/7/21
گزارشي از يک تشخيص . ...... جمعه 98/7/19
تبريک روز دامپزشکي ...... يكشنبه 98/7/14
عفونت توام تريکوموناس فتوس و ژيارديا دئودناليس در دو گربه ...... دوشنبه 98/7/8
   1   2   3   4   5   >>   >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها