سفارش تبلیغ
صبا ویژن
دانشمندان، حاکم بر مردم اند . [امام علی علیه السلام]
 
دوشنبه 98 دی 23 , ساعت 11:46 عصر

 

دور نما:  اختلالات بینایی عصبی ، اگر چه هنوز نادر هستند، غالباً در اسب ها گزارش می شوند. این موارد می توانند با گستره وسیعی از نشانه های بالینی شامل زخمهای قرنیه درمان ناپذیر مزمن تا تغییرات رفتاری  به جهت آسیب های بینایی تظاهر نمایند. دست یابی به تشخیصی درست همواره ساده نیست. بکار گیری شیوه ای سازمان یافته  به منظور معاینه اسب های مشکوک به اختلالات بینایی عصبی به درمانگر کمک می کند تا به تشخیصی عصبی کالبد شناختی دست یافته و سیاهه ای از تشخیص های تفریقی را پیش رو داشته باشد. آزمون های تشخیصی همواره بر مبنای این سیاهه تفریقی طراحی شده و درمان نیز بر محتمل ترین تشخیص نهایی هدف گذاری می شود. آگاهی از کالبد شناسی بینایی عصبی به منظور دست یابی به  مکان سنجی عصبی درست و طراحی مقولات تشخیصی متناسب اجتناب ناپذیر می باشد.    

هدف مقاله: این مقاله مروری است بر مهمترین مسیر های بینایی عصبی  به منظور تفسیر نشانه های بالینی و عوامل زمینه ساز مشاهده شده در حوزه عملی. 

 

در نوشتارهای رایج دامپزشکی گزارشات مربوط به اسب هایی که مبتلا به اختلالات بینایی عصبی هستند  بطور نادر دیده می شود ولی به هر حال در چند سال گذشته  اساساً بدلیل قابلیت دسترسی به تصویر برداری های پیشرفته و آگاهی بیشتر در مورد بیماری های مختلف تعداد مقالات انتشار یافته در این خصوص نیز افزیش یافته است  چندین اختلال بینایی عصبی در میان جمعیت اسب ها همچون سندرم هورنر(نارسایی در عملکرد تعصیب سمپاتیکی چشم) یا فلجی صورت به خوبی شناخته شده ؛ به هر حال دیگر نواقص نامحسوس تر غالباً به درستی تشخیص داده نشده یا تا زمانی که بیماری پیشرفته نشده مشخص نمی شوند. ما متوجه شدیم که برخی از اسب های ارجاع شده به درمانگاه  دارای اختلالات بینایی عصبی بوده که در نگاه اول قابل تشخیص نیستند.  

 

نشانه های بالینی اختلالات بینایی عصبی

  پیش از تفسیر نارسایی عملکردی مسیر های بینایی عصبی ، شناختن عملکرد عادی مسیر ها فوق حائز اهمیت است  (رجوع شود بهde Lahunta و دیگران 2015) . نشانه های بالینی که توسط اسب های مبتلا به اختلالات بینایی عصبی ابراز می گردد عبارتند از :

*      کاهش یا عدم وجود بینایی

*      عدم تقارن مردمک

*      چشم جنبان مرضی

*      التهاب قرنیه ای ملتحمه ای عصب زای چشم خشک.  

*      آماس قرنیه ای  عصبی

*      فلجی ناقص یا کامل صورت با آماس قرنیه ای  ناشی از  فلجی عصبی .  

*      لوچی غیر فعال(ایستا) با یا بدون دیگر نشانه های عصبی عمومی.

معاینه بالینی

اصلی ترین رهیافت بالینی به اسبی با هرکدام از نشانه های بالینی ذکر شده فوق می تواند شامل موارد زیر باشد:

*      یک ارزیابی مبتنی بر شرح قیافه و ویژگی های شخصی (سیگنالمنت) .

*      اخذ تاریخچه اسب

*      معاینه بالینی

*      آزمونهایی برای سنجش عصبی بینایی.

-          آزمایش ته گاه چشمی

-          پاسخ تهدید (با یا بدون آزمون پچ راه)

-          باز تاب خیره کننده گی

-          باز تاب پلکی

-          حسگری صورت

-          بازتاب قرنیه

-          بازتاب نوری مردمک(PLR)

-          آزمون نور نوسانی(نور درخشان)

-          بازتاب چشمی دهلیزی(VOR)

توصیه می شود که درمانگران با این آزمونهای بینایی عصبی آشنایی یابند؛ بعنوان مثال با اجرای متداول آنها در مواردی که  اختصاصاً نیازمند آن نیستند. این شیوه های تشخیصی حساسایت درمانگر به نقایص نامحسوس را افزایش داده ، همچنین آیین گان لازم به منظور تشخیص این مورد را نقش پذیر می نماید.

آزمایش ته گاه چشمی با معاینه مستقیم چشم و شبکیه

یکی از نخستین قدمها به هنگام مواجه با اسبی که نشانه های بینایی عصبی از خود نشان می دهد، معاینه دقیق ته گاه چشمی بواسطه معاینه مستقیم چشم و شبکیه است(تصویر 1).

 

 

 

زمانی که ته گاه چشمی معاینه می شود بایستی آیین گانی به منظوراستفاده مطمئن از ابزار ارزیابی و تجهیزات مرتبط آن بگار گرفته شود. درمانگر بایستی هموراه صفحه بینایی( راس عصب بینایی)، عروق شبکیه ، اتصال پوشینه ای /غیر پوشینه ای ، ته گاه پوشینه ای / غیر پوشینه ای و شبکیه محیطی را مورد ارزیابی قرار داده . وقتی که از یک دستگاه معاینه چشم بطور مستقیم استفاده می شود درمانگر بایستی بطور کامل بخشهای چشم را مورد ارزیابی قرار دهد. استفاده از داروهای گشاد کنند وقتی که ته گاه چشم با استفاده از دستگاه معاینه چشم مستقیم  مورد معاینه است ضروری نیست. به هر حال اجرای این روش تشخیصی در فضایی که محیط کم نور است با اسفاده از اتساع مردمک تسهیل خواهد شد.

ارزیابی بینایی

پاسخ تهدید

 ارزیابی بینایی در اسب ها غیر عینی است. لازمه فرآیند بینایی  وجود محور بینایی روشن( بعنوان مثال مسیر روشنی از میان قرنیه، اتاقک قدامی، عدسی و زجاییه) ، همچنین شبکیه ای کارا ، عصب بینایی، کیاسمای بینایی( در حدود 80درصد از تارهای عصب بینایی در این سطح تقاطع دارند)، مسیر های بینایی جانبی مقابل  ، هسته های  زانویی جانبی مقابل ، شعاع های بینایی جانبی مقابل و قشر بینایی جانبی مقابل (قشر پس سری) است (تصویر 2).

 

 

 متن کامل مقاله به دلیل بالا بودن حجم آن قابل ارائه در این صفحه نیست . شما می توانید برای دریافت آن بر روی این خط متنی زیر کلیک فرمایید. 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لیست کل یادداشت های این وبلاگ