سفارش تبلیغ
صبا ویژن
چه نیکوست فروتنى توانگران برابر مستمندان براى به دست آوردن آنچه نزد خداست ، و نیکوتر از آن بزرگمنشى مستمندان به اعتماد بر خدا برابر اغنیاست . [نهج البلاغه]
 

جمعه 94 شهریور 13 , ساعت 6:48 عصر

 

بررسی های هیستو پاتولوژیک این

 

ضایعاتگرانولماتوزی هم در کبد و

 

هم در بافت عضلانیبطور معنی داری

 

حضور  لوکوسیتهای چند هسته ای

 

ائوزینوفیلی را تایید نموده. این ضایعات

 

با التهابکبدی انگلی  ، التهاب عضلانی

 

بیشتر بااحتمال Cysticercus ovis

 

سازگاری دارند.این ضایعات در واقع

 

مرحلهلاروی Taenia ovisمی باشند.

 

جایگاه عضلانی این ضایعات احتمال

 

پیدایش آنها توسط cysticercus  teniacolis

 

 را رد می کند. 

 

 


نوشته شده توسط مسعود جوان رودی |  

لیست کل یادداشت های این وبلاگ