سفارش تبلیغ
صبا ویژن
خیرى را که آتش دوزخ در پى بود خیر نتوان به حساب آورد ، و شرّى را که پس آن بهشت بود ، شرّ نتوان وصف کرد . هر نعمتى جز بهشت خوارست ، و هر بلایى جز آتش دوزخ عافیت به شمار . [نهج البلاغه]
 
جمعه 98 دی 13 , ساعت 1:18 صبح

 

زمانی که یک پرتونگاره را مورد تفسیر قرار می دهیم، به ابعاد، تعداد، حاشیه بندی، جایگاه و عدم شفافیت نگاره که در هنگام توصیف کالبد شناسی معمول و همچنین  یافته های غیر معمول می تواند سودمند باشد  ارجاع می نماییم. تمرکز بر گونه های معمول غیر متعارف ، یا اهمیت خیلی زیاد به اختلالات بی اهمیت ، می تواند سدی در راه استنباط فرد باشد . آگاهی از نمود یک شکم معمولی با تجربه دست یافتنی بوده و به سادگی تحت تاثیر تاریخچه  یا یافته های بالینی قرار می گیرد بطوری که ما بر نتایج ویژه ای تکیه می کنیم. این مقاله مروری تصویری از تغییرات اصلی است که ممکن است درون شکم سگها و گربه ها محقق گردد و همچنین انواع مختلف اختلالات مرضی شکمی را ارئه می نماید. 

 

 

تفسیر پرتونگاره

تا چه میزان برای شما ساده است تا پرتونگاره پیش روی تان را مرور کرده و ساختارهای درون شکم را تعیین کنید؟ آیا این نگاره برای آن بیمار خاص معمولی است و آیا عوامل پرتونگاری بطور مخالف بر کیفیت دیداری تاثیر گذاشته اند؟

جزئیات سروزی

زمانی که جزئیات سروزی شکم مورد ارزیابی قرار می گیرد، شما نیازمند توجه به این هستید که دریابید چه چیزی برای این بیمار خاص معمولی است. توانایی تعیین اندامهای درون شکمی  نظری بوده و توانایی ما در تعیین مطمعن وجود اختلالات نامحسوس همراه با جزئیات سروزی با تجربه  و کیفیت بهینه تصویر بهتر می شود.

لازمه جزئیات سروزی خوب وجود چربی سفید داخل شکمی است تا پادنمایی با ساختارهای بافت نرم فراهم آورد. توله سگها و بچه گربه ها دارای نسبت زیادی از چربی قهوه ای در شکمشان بوده(بر خلاف چربی سفید که در حیوانات بالغ غالب است) که برای تنظیم دمای بدن حائز اهمیت می باشد.چربی قهوه ای ساختاری متفاوت از چربی سفید داشته، حاوی قطرات چربی کوچکتر ، نسبت بالاتری از میتوکندری و شرب خونی بیشتر است، این تفاوتها منجر به کاهش جزئیات سروزی در حیوانات جوان می شود(تصویر 1) . همچنین بیماران بالغی که  لاغر هستند چربی سفید درون شکمی اندکی داشته بطوری که منجر به کاهش جزئیات سروزی خواهد شد.

 

تصویر 1: پرتونگاره جانبی سمت راست یک توله سگ 2 ماهه معمول. جزئیات سروزی به دلیل کمبود کمی چربی سفید درون شکمی در مقایسه با موارد بالغ پایین است. 

 

همچنین توانایی ما در تعیین اندامها می تواند متاثراز وضعیت استقرار بیمارباشد که ممکن است برداشت ما از جزئیات سروزی درون شکم را تغییر دهد . ساده ترین مثال در این خصوص زمانی است که یک نمای شکمی پشتی و پشتی شکمی از همان بیمار مورد مقایسه قرار می گیرند.در نمای شکمی پشتی اندامها میل به پخش شدن داشته بطوریکه ضخامت شکمی را کاهش داده و بنابر این همپوشانی کمتری بین اندامها وجود داشته و پراکنش تشعشعی کمتر بوجود می آید(تصویر 2).     

 

تصویر 2: پرتو نگاره هایی از یک شکم معمولی در یک پرتو افشانی (پیش نمای) (a) شکمی پشتی و (b) پشتی شکمی. به تظاهر گاز درون سراچه (کاواک) دوازده ای(a) وته گاه(فوندوس) توجه شود.  

 

درصورتی که تصور می کنید جزئیات سروزی یک بیمار کاهش یافته و این امر را نمی توان با توجه به سن بیمار،  پروردگی بدنی (کاندیشن) یا عوامل پرتونگاری توضیح داد، پس تشخیص محتملاً تغییر مرضی است بعنوان مثال؛ مایع آزاد، التهاب صفاقی، گسترش غدد پوستی سرطانی در بدن (کارسینوماتوز)(تصاویر3 و4). تصویر برداری فراصوتی شکمی  قدم منطقی بعدی در تفریق میان این سه تا می باشد ، همچنین نمونه برداری از مایع صفاقی برای ارزیابی یاخته شناسی . درصورتی که ارزیابی های بیشتر نشان دهد که هیچ کدام از موارد فوق وجود ندارد تفسیر شما از پرتونگاره بیشتر شده و ممکن است تاکید دوبار بر اینکه جزئیات سروزی معمول بایستی چگونه باشند مفید باشد.

 

متن کامل مقاله را از نماد PDF زیر دریافت نمایید.

 

 

 

 

 لیست کل یادداشت های این وبلاگ