سفارش تبلیغ
صبا ویژن
حکمت گمشده مؤمن است . حکمت را فرا گیر هر چند از منافقان باشد . [نهج البلاغه]
 
دوشنبه 99 اسفند 11 , ساعت 12:19 صبح

مدیریت گاوهای  دچار دلدرد.

 درد شکمی در گاو می تواند علارغم وجود یک بیماری جدی تظاهر مبهم و کم نمود داشته باشد. در غالب موارد تنها شکایتی که ما می شنویم افت تولید شیر بوده  یا اینکه به زبانی ساده موردی مبهم(ADR  ) می باشد(علت دقیقاً معلوم نیست). منبع درد می تواند نشات یافته از گیرنده هایی کششی احشایی موجود در روده بند ، پوشینه های اندامی یا رباطات، گرفتگی عضلانی یا التهاب و کاهش خون رسانی  باشد. همچنین درد می تواند برآمده از منابع جداری شامل جنب جداری، عضلات شکمی  یا قفسه دنده ای باشد. مضافاً حالات برون شکمی نیز می توانند وانماگر درد درون شکمی باشند.  هدف ما بعنوان یک درمانگر موضعی کردن منبع درد بوده و آغاز الگویی درمانی مبتنی بر مشکل ، پیش آگهی  و استفاده آتی حیوان است.  

اولین قدمها در مدیریت یک مشکل شکمی  همانی است که در خصوص هر مورد دیگری اعمال می گردد؛ اخذ یک تاریخچه و انجام معاینه فیزیکی . بسته به وضعیت ثبات حیوان قدمها ممکن است بطور همزمان برداشته شوند. نشانمندی بخش مهمی از تاریخچه است. شناسایی سن، مرحله تولید، می توانند سر نخهای کلیدی سودمندی را به لحاظ وضعیت عمومی که طی نقاط زمانی خاص محقق شده  فراهم سازند. نوع مدیریت و جیره غذای نیز بخش های مهمی از جدول چیستانی است بطوری که برخی تجربیات مدیریتی و غذایی بعنوان ملازم وضعیت های ویژه ای شناخته می شوند.  علاوه بر این تاریخچه ای  خاص در یک دامداری می تواند کلید های برای مشکلات تکراری ویژه دامداری باشند. تاریخچه بهداشتی خاص یک بیمار شامل ناشنه های بالینی اخیر  و داروهای تجویز شده پیش از معاینه فیزیکی دامپزشک می توانند سطح آگاهی شما در مورد حالات  ویژه را ارتقاع دهند. دوره زمانی نشانه های بالینی نیز سودمند است ، بطوری که شروع حاد یک بیماری گمان را بر فرایند های بیماری متفاوتی در مقایسه با تاریخچه طولانی از افت تدریجی قرار می دهد.  

 

 لیست کل یادداشت های این وبلاگ