سفارش تبلیغ
صبا ویژن
هر که ما را دوست بدارد، در روز قیامت همراه ماخواهد بود. [رسول خدا صلی الله علیه و آله]
 
سه شنبه 99 دی 2 , ساعت 9:56 عصر

نقش مکمل کولین محفوظ ازشکمبه در گاوهای شیری مرحله گذار.

 


 

روشن شده که تقریباً در50% گاوهای مرحله گذاربروز کبد چرب بر عملکرد کبدی تاثیر داشته و متعاقباً موجب آسیب دیدگی آن می شود. به دلیل  نقش حیاتی یاخته های کبدی در فرآیند های سوخت و سازی طی دوره گذار معلوم شده که کبد چرب به سلامتی و کارآیی گاو آسیب می رساند. بنابر این تلاش های متعددی به منظور توسعه تدابیری که این نشانگان را تخفیف دهد اجرای گردیده. یک مورد عبارت از غنی سازی جیره غذایی با کولین محفوظ ازشکمبه بوده که ترکیب کلیدی لیپوپروتئین های مسئول انتقال لیپید های کبدی است. بر این اساس گاوهای شیری که این نوع مکمل را دریافت می نمایند تجمع لیپید های کبدی در آنها کاهش یافته  و تولید شیر و سلامتی در آنها  در مقایسه با گروهایی که این مکمل را دریافت نکرده اند بهبود می یابد. گاوهای شیری در مرحله گذار تغییرات فیزیولوژیکی متعددی را که بر عملکرد های ایمنی و تولیدی تاثیر گذار است تجربه می نمایند. یک مثال از این دست تغییرات، واکنش مرحله حاد می باشد که در پاسخ به تنش ، ضربه، و ضایعات ملازم با زایمان و آغاز مرحله شیرواری با هدف اعاده هم ایستایی فعال می گردد.بخش اصلی واکنش مرحله حاد عبارت از روند تولید پروتئین های مرحله حاد همچون هاپتوگلوبین  توسط کبد است ، پروتئینی که مانع از اتلاف آهن شده و دارای اثرات توقف رشد باکتری است.   بنابر این به نظر می رسد واکنش مرحله حاد و محصولات کبدی آن به منظور اعاده روند طبیعی هم ایستایی  متعاقب زایمان و شروع شیرواری ضروری است.  بر اساس این علت وجودی فرضیه ما بر این امر استوار است که استفاده از مکمل های کولین محفوظ از شکمبه در گاوهای شیری  موجب افزایش روند تولید هاپتوگلوبولین کبدی در طی مرحله گذار شده ، بطوری که ممکن است  به توضیح فواید سلامتی و تولیدی ملازم با مصرف کولین محفوظ از شکمبه کمک نماید.  بنابر این هدف این بوده تا پراسنجه های سوخت و سازی و تولید شیر در گاوهای تحت درمان با مکمل های حاوی کولین محفوظ از شکمبه و فاقد آن پیش از زایمان و در طی ابتدای شیرواری مورد مقایسه قرار گیرد. 

 لیست کل یادداشت های این وبلاگ