سفارش تبلیغ
صبا ویژن
هیچ حرکتی نیست، مگر آنکه در آن نیازمند شناختی هستی . [امام علی علیه السلام]
 
چهارشنبه 97 دی 26 , ساعت 10:12 عصر

•آسیب های نخاعی در مقایسه با آسیب های محیطی بدلیل تفاوت در پاسخ به جراحت وارد پیش آگهی ضعیفی دارند. برخلاف بازسازی عصب محیطی ، بازسازی آسه ای در سامانه عصبی مرکزی به دلایل زیر ضعیف است: وجود سد فیزیکی ناشی از داغ زخم بافت پشتیبان(نورگلیا) و عوامل موضعی تولید شده توسط بافت نورگلیای سامانه عصبی مرکزی و باقی مانده های میلینی که مانعی برای روند رشد هستند.

•نشانه های بالینی همراه با آسیب های قطعات اصلی طناب نخاعی در تصاویر زیر ارائه شده . این نشانه ها بستگی به شدت قطعی طناب نخاعی و جایگاه آن دارد. بازتابها و ادراکات حسی ممکن است تضعیف شده یا بطور کامل حذف شده باشند ودر صورت جانبی بودن آسیب وارده به طناب نخاعی ممکن است تظاهر نشانه های فوق به درجاتی  بین سمت چپ و راست بدن تفاوت داشته باشد.

 

 

 

 

 


•آسیب های وارده به قطعه گردنی غالبا نقایص حرکتی آشکارتری را در پاهای خلفی نسبت به قدامی ایجاد می نمایند. آسیب های خاص عموما در جایگاه های نخاعی دیده می شوندو شواهد تشخیصی بیشتری را می توان از تاریخچه دام، تشریح قیافه و ویژگی های دام و آزمونهای تشخیصی بدست آورد. تعدادی از آسیب های نخاعی عمومی عبارتند از :

1- عفونت چرکی مفصل پس سری-اطلس.

عفونت چرکی مفصل پس سری-اطلسی ظاهرا بخشی از همان عفونت چرکی چند مفصلی است که غالباً در ورم مفصل چرکی مفاصل پا(مانند مچ پا و دست)  دیده می شود.  

بره های مبتلا درد در ناحیه گردن داشته، سر را پایین گرفته، دچار عدم تعادل در راه رفتن و فلجی ناقص چهار پا می باشند . بیماری غالبا بصورت خمیدگی پاهای قدامی تظاهر می نماید. 

 

پایین نگهداشتن سر، عدم تعادل بیشتر در پاهای خلفی،درد گردن و فلجی ناقص چهار پا

 

2-میلو آنسفالوپاتی فشارنده گردنی(نشانگان وبلر)

compressive cervical myeloencephalopathy
دو قوچ تکسل با میلوآنسفالوپاتی فشارنده گردنی. دچار عدم تعادل در قدم زدن و درگیری پنجه که نشانگر فلجی ناقص است. 

 

3-جراحت ضربه ای


4-استئومیلیت بدنه مهره ای  Vertebral body Osteomyelitis

بره مبتلا به استئو میلیت مهره ای سینه ای کمری . این بره بطور کامل دچار فلج پاهای خلفی بوده و تاریخچه بیماری حاکی از شروع ناگهانی اختلال در اندام حرکتی خلفی است.  

 

 

 

آسیب دیدگی بدنه مهره ای و قطع شدن اسکلت بندی معمول نخاعی در نتیجه استئومیلیت بدنه مهره ای در ناحیه کمری 

شکل گیری جدید استخوانی و تغییراسکلت بندی معمولی(پیکان) در اطراف مفصل C2-C3 در سمت راست که ناشی از آبسه پیرامون مهره ای است. 

 


5- پشت خم تاخیری(پشتجنبان) Delayed swayback

6- آلودگی سارکوسیستی

•این گوسفند سیاه روی اسکاتیش دچار فلجی ناقص اندام حرکتی خلفی  بوده ولی بازتابهای میوتاتیک پاهای خلفی عادی یا مشدد هستند. نبود بازتاب پانیکولوس بر روی پهلوی کمری گمان وجود آسیب در ناحیه میانی سینه ای کمری طناب نخاعی را مطرح می سازد. آزمونهای تشخیصی بیشترنتایج زیادی را درپی نداشته. هیچ نوع ضایعه آشکاری در کالبد گشایی بدست نیامده . تشخیص موقت مبنی بر آلودگی سارکوسیستی منجر به میلو آنسفالیت در نظر گرفته شد. 

 

 

 

 

                                                                                                         


نوشته شده توسط مسعود جوان رودی |  

لیست کل یادداشت های این وبلاگ