سفارش تبلیغ
صبا ویژن
خداوند، روز قیامت به سه تن لبخند می زند :کسی که شبانه برمی خیزد و نماز می خواند، مردمی که برای نماز، صف می بندند ؛ و مردمی که برای پیکار با دشمن صف می بندند. [.رسول خدا صلی الله علیه و آله]
 
سه شنبه 97 دی 25 , ساعت 5:7 عصر

یک ارزیابی مقدماتی را بایستی با مشاهده دام از دور آغاز نمود و در آن به رفتار، نحوه ایستادن و حالت کماری دام توجه نمود. 

•اگر دام زمین گیر است:

1- آیا سرو گردن  دام به سمت پشت برگشته(opisthotonos)

2- آیا پاها شل بوده یا اینکه دچار کشیدگی هستند .

3-به مانند پدیده Schiff-Sherrington درسگ چنین تظاهری در دام زمین گیر دیده می شود؟

•اگر بتوان دام زمین گیر را بلند نموده و به حرکت وا داشت :

1- طرز ایستادن حیوان چگونه است؟ پا های دام از هم فاصله گرفته یا به هم نزدیک شده؟

2- حالت گماری و اندام نهش دام چگونه است؟ آیا قوس ستون فقرات به سمت بالا(کوژپشتی) یا قوس به سمت پایین (پیش کوژی) یا قوس به سمت چپ یا راست(کژ پشتی) است(به ترتیب: kyphosis، lordosis، scoliosis)، گردن دام پیچ خورده( گردن کجی torticollis) یا نگهداری آن غیر عادی است؟

3- آیا آرنج، مچ و زانوها افتاده است؟

4- آیا صورت دام دارای تقارن است؟ اگر تقارن وجود ندارد کدام ناحیه درگیر است و این تفاوت چگونه است؟

5- آیا قدم زدن حیوان عادی است؟

•آیا دام در حین حرکت دچار عدم تعادل است(ناهماهنگی عضلانی: ataxia)؟ این ناهماهنگی عضلانی به کدام پا مربوط است؟

•باز و بسته شدن هر پا معمولی است و اگر عادی نیست آیا کمتر (hypometric) یا بیشتر از حدمعمول(hypermetric) است( بلند یا کوتاه قدم بر می دارد) ؟

• آیا دام بصورت خشک و سخت  یا چوبی قدم می زند؟

•دام فلجی نسبی یا کامل دارد؟ (روی زمین کشیدن پنجه یا انگشت نشانه فلجی نسبی است گاهی نشانه به راحتی قابل شنود است تا دیدن ولی در صورت مشاهده خراشیدگی سم می توان آن را تایید نمود).

•آیا مشکل مربوط به یک پا یا دو پا یا تمامی پا های دام است؟ 

6- اگر حیوان به دور خود می چرخد این چرخش در چه جهت(چپ یا راست) و در چه محیطی(گسترده یا تنگ)

7- ارزیابی حرکات غیر ارادی

•آیا انقباضات عضلانی نواسانی در گروهی از عضلات پاد همآورد دیده می شود(لرزش یا رعشه: tremor)؟

•آیا انقباضات ناگهانی که متعاقب است با شل شدن فوری گروه خاصی از عضلات (تیک یا پرش عضلانی: myoclonus)وجود دارد؟  

 

 

                                                                                              


نوشته شده توسط مسعود جوان رودی |  

لیست کل یادداشت های این وبلاگ