سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی
دانش به فراوانی آموختن نیست، بلکه نوری است که در دل آنکه خدا هدایتش را بخواهد، می تابد . پس هرگاه در پی دانش بودی، ابتدا جوهره بندگی را در جانت بجوی و با به کار بستن دانش آن را به دست آور و فهم را از خدا بطلب تا به تو بفهماند . [امام صادق علیه السلام]
 
سه شنبه 97 دی 25 , ساعت 9:4 عصر

•پس از یک ارزیابی مقدماتی نوبت به معاینه عمومی و یک ارزیابی اختصاصی عصب شناسی می رسد. بایستی توجه داشت در صورتی که یک مشکل عصبی مورد گمان قرارگرفته کانون توجه به حذف دیگر عوامل معطوف شود. بعنوان مثال بیماری عضلانی یک پا ممکن است ناشی ازیک عامل ارتوپدیک لنگش باشد و اختلالات تنفسی و قلبی عروقی نیز می توانند منجر به کلاپس و زمینی گیری در دام گردند. لذا بایستی سیاهه ای از تشخیص های تفریقی را همواره در نظر گرفت.  

 

                                                                                         


نوشته شده توسط مسعود جوان رودی |  

لیست کل یادداشت های این وبلاگ