سفارش تبلیغ
صبا ویژن
آن که حساب نفس خود کرد سود برد ، و آن که از آن غافل ماند زیان دید ، و هر که ترسید ایمن شد و هر که پند گرفت بینا گردید . و آن که بینا شد فهمید و آن که فهمید دانش ورزید . [نهج البلاغه]
 
سه شنبه 97 دی 25 , ساعت 9:4 عصر

•پس از یک ارزیابی مقدماتی نوبت به معاینه عمومی و یک ارزیابی اختصاصی عصب شناسی می رسد. بایستی توجه داشت در صورتی که یک مشکل عصبی مورد گمان قرارگرفته کانون توجه به حذف دیگر عوامل معطوف شود. بعنوان مثال بیماری عضلانی یک پا ممکن است ناشی ازیک عامل ارتوپدیک لنگش باشد و اختلالات تنفسی و قلبی عروقی نیز می توانند منجر به کلاپس و زمینی گیری در دام گردند. لذا بایستی سیاهه ای از تشخیص های تفریقی را همواره در نظر گرفت.  

 

                                                                                         


نوشته شده توسط مسعود جوان رودی |  

لیست کل یادداشت های این وبلاگ