سفارش تبلیغ
کمک به محرومان
کمک به محرومان
هرگاه مؤمن خود را از دنیا خالی کند، والا گردد وشیرینی دوستیِ خدا را دریابد و از نظر اهل دنیا، گویی دیوانه به شمار آید؛ حال آن که شیرینیِ دوستی خدا، با آن مردم درآمیخته است و در نتیجه، به غیر از او نمی پردازند.با خودم را از دل هایشان برخواهم کَند . [امام صادق علیه السلام]
 
یکشنبه 96 مهر 30 , ساعت 8:19 عصر

 

تشخیص شما چیست؟ضایعاتی که در تصویر دیده می شود مربوط به لاشه یک گوساله فرزین 10 ماهه است. ابعاد کبد حجیم شده و به شدت رنگ پریده است. غدد لنفاوی بطور عمومی افزایش حجم داشته و پر خون هستند. در برخی از غدد لنفاوی نزول های سفیدی نیز دیده می شود. کلیه ها دارای ضایعات سفید ته سنجابی شکل بوده و طحال متورم می باشد. 

 

بیماری های دامی

شکل فوق مربوط به کلیه ای رنگ پریده و دارای ضایعات سفید ته سنجابی شکل است . غدد لنفاوی عموما متورم و پرخون هستند. 

 

بیماری های دامی

در شک فوق کبد متورم قابل مشاهده است. 

 

بررسی هیستوپاتولوژی حاکی از وجود یک لنفاوی چنددکانونی است  .شاخص های ایمنی شناسی شیمیایی بافتی نشانگر حضور لنفوسیتهای بورسی (B) که نوعا در لنفوم جوانه ای گاو دیده میشود است. تشخیص نهایی بر اساس نتایج آزمایشگاهی لنفوم جوانه ای است. 

 لیست کل یادداشت های این وبلاگ