سفارش تبلیغ
صبا ویژن
ترس با نومیدى همراه است ، و آزرم با بى بهرگى همعنان ، و فرصت چون ابر گذران . پس فرصتهاى نیک را غنیمت بشمارید . [نهج البلاغه]
 
چهارشنبه 92 مرداد 23 , ساعت 8:34 عصر

نظر به مشاهده  این بیماری توسط برخی همکاران محترم  و تقاضای آنها برای ارائه مختصری از این بیماری ،برگردان مقاله ای در  این خصوص از منابع اینترنتی تقدیم حضور می گردد امید است که مورد قبول دوستان واقع شود.

 

 

Bacillary hemoglobinuria, also known as redwater disease, is an acute, infectious, toxic disease that primarily affects young cattle on pasture (but may also affect sheep).  It is caused by the bacteria Clostridium haemolyticum which is a soil borne bacterium that can survive a long time in contaminated soil or in bones of infected carcasses.  The bacteria spores are ingested and are naturally found in the rumen and liver of healthy cattle.  It is not until there is local liver damage and necrosis (usually caused by a migrating liver fluke infection or much less commonly due to a high nitrate diet) that the bacteria spores germinate into vegetative cells that multiply and produce toxins that destroy the red blood cells in the body.

هموگلوبینوری باسیلی که همچنین  به عنوان بیماری redwater   معروف است،یک بیماری حاد، عفونی، سمی است  که اساساً   گاوهای جوانی را که در   مرتع چرا می نمایند تحت تاثیر قرار می دهد(اما ممکن است گوسفندان را نیز تحت تاثیر قرار دهد) .عامل بیماری باکتری کلستریدیوم همولیتیکوم   (Cl. Haemolyticum)   است که  یک باکتری منتقله از راه خاک(خاک برد) بوده و می تواند مدت طولانی در خاک آلوده یا استخوان لاشه های آلوده زنده بماند.اسپور باکتری ها  بلع شده وبطور طبیعی در شکمبه و جگر گاو سالم حضور دارد. بیماری  تا زمانی که نکروز وآسیب کبدی موضعی بوجود نیامده  بروز نمی نماید(معمولا با واسطه  یک آلودگی ناشی از کرم های پهن کبدی که بامهاجرت کرمهای همراه است  ویا در موارد بسیار کمتری در اثر نیترات بالای جیره غذایی ایجاد می گردد) ،با ایجاد این نکروز و آسیب کبدی موضعی  هاگ های باکتری به یاخته های رویشی  نمو یافته بطوری که  تکثیر شده و تولید سموم  باکتریایی می کنند این سموم  سلول های قرمز خون را از بین می برند .

 

CLINICAL SIGNS:

Cattle may be suddenly found dead but usually have a sudden onset of fever, severe depression, abdominal pain and trouble breathing. The gums of the teeth (mucous membranes) and sclera (white portion) of the eye may look pale (anemic) or yellow color (jaundice/icteric) with pinpoint red blood spots (petechia).  They may also have dark purple/red "port wine" colored urine (hemoglobinuria).  The duration of clinical signs can vary from no signs (the cow acting as an immune carrier of the disease) to 12 hours in a pregnant cow to 3-4 days in other cattle. The death rate in untreated animals can be as high as 95%.

نشانه های بالینی:

ممکن است گاوها در حالت تلف شده پیداشوند  ولی معمولاً یک تب ناگهانی ، افسردگی شدید ، درد شکمی و تنفس مشکل دارند. لثه های دندانی (غشاهای مخاطی) و صلبیه(بخش سفید) چشم ممکن است رنگ پریده بنماید (کم خون) یا به رنگ زرد (یرقانی) توام با خال های نقطه ای سرخ خونی(پتشی) باشد. همچنین ممکن است ادراری به رنگ زرشکی مایل به قرمز (شراب قرمز) که حاکی از هموگلوبین اوری است داشته باشد. طول دوره نشانه های بالینی ممکن است از عدم بروز نشانه ها( در مواردی که گاو بعنوان یک ناقل ایمن بیماری است) تا 12 ساعت  در گاوهای آبستن و تا 3-4 روز در دیگر گاوها متغییر باشد. نرخ تلفات در حیواناتی که تحت درمان قرار نگرفته اند می تواند تا 95% برسد.

 

 

 

 

 

DIAGNOSIS:

Bacillary hemoglobinuria can be diagnosed by clinical signs and post mortem findings, but can be confirmed though lab tests by either isolating the bacteria from the liver (by culture, fluorescent antibody, or immunohistochemistry), or the toxin from in the liver or abdominal cavity fluid.

Proper diagnosis is important as there are other diseases that may present similarly including; anaplasmosis, anthrax, bracken fern poisoning, and leptospirosis.

تشخیص بیماری:

هموگلوبینوری باسیلی را  می تواند با واسطه علائم بالینی و یافته های پس ازمرگ (کالبد گشایی)تشخیص داده ، اما تایید بیماری ازطریق آزمون آزمایشگاهی محقق می شود که یا با جدا کردن باکتری ها از کبد( توسط  کشت ، پادتن درخشان، یا ایمنی شیمی بافتی(immunohistochemistry)) یا سم از کبد و یا ازمایع حفره شکمی تحقق می یابد.
تشخیص صحیح بیماری از اهمیت برخوردار بوده چرا که ممکن است بیماری هایی نیز علائمی مشابه داشته باشند از جمله این بیماری ها عبارتند از : آناپلاسموز، سیاه زخم، مسمومیت سرخس عقابی، و لپتوسپیروز.

 

 

 

TREATMENT:

Early treatment with penicillin or oxytetracycline is essential as the bacteria are restricted to areas of liver damage and the more liver damage there is, the less blood supply there will be to transport the antibiotics to where they are needed (reducing the effectiveness of treatment).   Depending on the severity of the disease, IV fluid therapy and/or blood transfusion may also be required.

درمان بیماری:

درمان زود هنگام بیماربا پنی سیلین یا اکسی تتراسایکلین ضروری است، چرا که  باکتری ها محدود به  مناطق آسیب دیده کبدی بوده و با آسیب دیدن بیشتر کبد خون رسانی به آن ناحیه کم شده و میزان رسیدن ترکیبات پادزیستی به آن ناحیه نیز کم می شود(کاهش تاثیر گذاری درمانی .  بسته به شدت بیماری، مایع درمانی وریدی و / یا انتقال خون نیز ممکن است لازم باشد.

PREVENTION

The best way to prevent this disease is to vaccinate (a primer and booster vaccine) against Clostridium haemolyticum (usually found within the 7-way vaccine).  Other control methods include rotating pastures and controlling liver fluke infections.

بهترین راه پیشگیری از این بیماری انجام مایه کوبی برعلیه کلستریدیوم همولیتیکوم است(یک مایه کوبی مقدماتی و یادآور . (سایر روش های کنترل شامل چرخش مراتع و کنترل آلودکی با کرم های پهن کبدی است.

 

 


جمعه 92 مرداد 18 , ساعت 9:46 صبح

 

 

 

با آرزوی قبولی عبادات این عید مبارک بر تمامی

 

 

دامپزشکان عالی قدر مبارک باد.

  تبسم


پنج شنبه 92 مرداد 3 , ساعت 12:35 عصر

تلیسه یک شکم زاییده غیره آبستن از دیروز نسبتاً بی اشتها شده و از امروز صبح دچار لنگشی نسبی در پای خلفی سمت چپ است. اشتها به ظاهر عادی است ولی میزان شیر کم شده . در معاینه عمومی ریه ها صدای رال های تنفسی بدرجاتی قابل شنود بوده، مخاطات نسبتاً کبود . تنها غده پیش رانی سمت چپ متورم است. در ملامسه ناحیه کپل وجود حالت کریپیتان وصدای خش خش محسوس بوده و عمدتاً شکایت دامدار از این وضعیت است. دمای بدن 38.5 . در تاریخچه بیماری تنها مایه کوبی بر علیه تب برفکی وجود داشته و دام فوق سال پیش به تب سه روزه مبتلا بوده و همچنین دامدار 2 روز پیش به منظور ایجاد فهلی اقدام به تزریق پروستاگلاندین نموده .

نتایج آزمایشگاهی:

Lym=58 ؛Nut=36 ؛Eos=2 ؛ Band=1؛Mon=3


حضور باسیل های گرم مثبت در نمونه پونکسیون شده از ناحیه کریپیتان

اقدامات درمانی اولیه مبنتی بر مقابله با میوزیت کلستریدیایی بوده که با تزریق پنیسیلین هر 12 ساعت یکبار در موضع درگیر + دگزامتازون + سرم دکستروز آغاز شده .  تاروز بعد نشانه لنگش کمتر بوده و اشتها به ادعای دامدار عادی شده .

- تشخیص شما چیست؟

- برای تایید بیماری چه آزمون های دیگری را ضروری می یبینید.

- توصیه شما برای گله چیست؟لیست کل یادداشت های این وبلاگ