سفارش تبلیغ
صبا ویژن
همواره بیندیشید که آن مایه زندگانی دل [امام حسن علیه السلام]
 
شنبه 93 فروردین 16 , ساعت 12:37 عصر

 

ضایعات قرحه ای ارزنی شکل در ریه کره اسب

(Miliary lung lesions in a foal )

 

نمونه ریه های یک کره اسب 5 ماهه بدون تاریخچه ای مشخص و نشانه های بالینی از کشتار گاه به مرکز آسیب شناسی ارسال گردیده.

 

ارزیابی آسیبی شناسی بافتی حاکی از یک پنومونی گرانولماتوزی چند کانونی است.

هیچ نوع ساختاری انکلی مشاهده نشد. رنگ آمیزی گرم بر روی نمونه های فروتی انجام شد ولی هیچ نوع باکتری گرم مثبتی مشخص نگردید.

در رنگ آمیزی زیل نلسون نیز حضور عوامل مایکوباکتریایی تایید نشد.

کشت میکروبی و آزمون واکنش زنجیره ای پلیمری(PCR) نیز حضور عوامل مایکوباکتریایی را تایید ننمود.

 

ضایعات تعیین شده در این مورد غیر اختصاصی بوده و ندرتاً در اسب دیده می شوند.

الگوی چند گرهی ، منتشره و گرانولماتوزی چنانکه در این مورد دیده می شود معمولاً با سب شناسی باکتریایی، انگلی  یا قارچی ایجاد می شود(موارد قارچی محتملاً همزمان با یک وضعیت تضعیف ایمنی همراه می باشد).

پاسخ منفی به آزمون های مختلف و عدم حضور ساختار های انگلی (که معمولاً در زیر میکروسکوپ به سهولت مشخص می شوند) .

به تشخیصی قطعی منجر نگردید.


 

به نظر شما چه سبب شناسی را می توان در مورد این حالت پیشنهاد نمود؟

علاوبر آزمون های بعمل آمده آیا آزمون دیگری را در رسیدن به تشخیص پیشنهاد می نمایید؟

هر گونه نظر و پیشنهاد خود را مطرح فرمایید.

 


 


 لیست کل یادداشت های این وبلاگ