سفارش تبلیغ
صبا ویژن
هر کس مردمی را دوست بدارد [ در روز قیامت ] با آنان محشور خواهد شد. [رسول خدا صلی الله علیه و آله]
 
دوشنبه 98 دی 23 , ساعت 11:46 عصر

 

دور نما:  اختلالات بینایی عصبی ، اگر چه هنوز نادر هستند، غالباً در اسب ها گزارش می شوند. این موارد می توانند با گستره وسیعی از نشانه های بالینی شامل زخمهای قرنیه درمان ناپذیر مزمن تا تغییرات رفتاری  به جهت آسیب های بینایی تظاهر نمایند. دست یابی به تشخیصی درست همواره ساده نیست. بکار گیری شیوه ای سازمان یافته  به منظور معاینه اسب های مشکوک به اختلالات بینایی عصبی به درمانگر کمک می کند تا به تشخیصی عصبی کالبد شناختی دست یافته و سیاهه ای از تشخیص های تفریقی را پیش رو داشته باشد. آزمون های تشخیصی همواره بر مبنای این سیاهه تفریقی طراحی شده و درمان نیز بر محتمل ترین تشخیص نهایی هدف گذاری می شود. آگاهی از کالبد شناسی بینایی عصبی به منظور دست یابی به  مکان سنجی عصبی درست و طراحی مقولات تشخیصی متناسب اجتناب ناپذیر می باشد.    

هدف مقاله: این مقاله مروری است بر مهمترین مسیر های بینایی عصبی  به منظور تفسیر نشانه های بالینی و عوامل زمینه ساز مشاهده شده در حوزه عملی. 

 

در نوشتارهای رایج دامپزشکی گزارشات مربوط به اسب هایی که مبتلا به اختلالات بینایی عصبی هستند  بطور نادر دیده می شود ولی به هر حال در چند سال گذشته  اساساً بدلیل قابلیت دسترسی به تصویر برداری های پیشرفته و آگاهی بیشتر در مورد بیماری های مختلف تعداد مقالات انتشار یافته در این خصوص نیز افزیش یافته است  چندین اختلال بینایی عصبی در میان جمعیت اسب ها همچون سندرم هورنر(نارسایی در عملکرد تعصیب سمپاتیکی چشم) یا فلجی صورت به خوبی شناخته شده ؛ به هر حال دیگر نواقص نامحسوس تر غالباً به درستی تشخیص داده نشده یا تا زمانی که بیماری پیشرفته نشده مشخص نمی شوند. ما متوجه شدیم که برخی از اسب های ارجاع شده به درمانگاه  دارای اختلالات بینایی عصبی بوده که در نگاه اول قابل تشخیص نیستند.  

 

نشانه های بالینی اختلالات بینایی عصبی

  پیش از تفسیر نارسایی عملکردی مسیر های بینایی عصبی ، شناختن عملکرد عادی مسیر ها فوق حائز اهمیت است  (رجوع شود بهde Lahunta و دیگران 2015) . نشانه های بالینی که توسط اسب های مبتلا به اختلالات بینایی عصبی ابراز می گردد عبارتند از :

*      کاهش یا عدم وجود بینایی

*      عدم تقارن مردمک

*      چشم جنبان مرضی

*      التهاب قرنیه ای ملتحمه ای عصب زای چشم خشک.  

*      آماس قرنیه ای  عصبی

*      فلجی ناقص یا کامل صورت با آماس قرنیه ای  ناشی از  فلجی عصبی .  

*      لوچی غیر فعال(ایستا) با یا بدون دیگر نشانه های عصبی عمومی.

معاینه بالینی

اصلی ترین رهیافت بالینی به اسبی با هرکدام از نشانه های بالینی ذکر شده فوق می تواند شامل موارد زیر باشد:

*      یک ارزیابی مبتنی بر شرح قیافه و ویژگی های شخصی (سیگنالمنت) .

*      اخذ تاریخچه اسب

*      معاینه بالینی

*      آزمونهایی برای سنجش عصبی بینایی.

-          آزمایش ته گاه چشمی

-          پاسخ تهدید (با یا بدون آزمون پچ راه)

-          باز تاب خیره کننده گی

-          باز تاب پلکی

-          حسگری صورت

-          بازتاب قرنیه

-          بازتاب نوری مردمک(PLR)

-          آزمون نور نوسانی(نور درخشان)

-          بازتاب چشمی دهلیزی(VOR)

توصیه می شود که درمانگران با این آزمونهای بینایی عصبی آشنایی یابند؛ بعنوان مثال با اجرای متداول آنها در مواردی که  اختصاصاً نیازمند آن نیستند. این شیوه های تشخیصی حساسایت درمانگر به نقایص نامحسوس را افزایش داده ، همچنین آیین گان لازم به منظور تشخیص این مورد را نقش پذیر می نماید.

آزمایش ته گاه چشمی با معاینه مستقیم چشم و شبکیه

یکی از نخستین قدمها به هنگام مواجه با اسبی که نشانه های بینایی عصبی از خود نشان می دهد، معاینه دقیق ته گاه چشمی بواسطه معاینه مستقیم چشم و شبکیه است(تصویر 1).

 

 

 

زمانی که ته گاه چشمی معاینه می شود بایستی آیین گانی به منظوراستفاده مطمئن از ابزار ارزیابی و تجهیزات مرتبط آن بگار گرفته شود. درمانگر بایستی هموراه صفحه بینایی( راس عصب بینایی)، عروق شبکیه ، اتصال پوشینه ای /غیر پوشینه ای ، ته گاه پوشینه ای / غیر پوشینه ای و شبکیه محیطی را مورد ارزیابی قرار داده . وقتی که از یک دستگاه معاینه چشم بطور مستقیم استفاده می شود درمانگر بایستی بطور کامل بخشهای چشم را مورد ارزیابی قرار دهد. استفاده از داروهای گشاد کنند وقتی که ته گاه چشم با استفاده از دستگاه معاینه چشم مستقیم  مورد معاینه است ضروری نیست. به هر حال اجرای این روش تشخیصی در فضایی که محیط کم نور است با اسفاده از اتساع مردمک تسهیل خواهد شد.

ارزیابی بینایی

پاسخ تهدید

 ارزیابی بینایی در اسب ها غیر عینی است. لازمه فرآیند بینایی  وجود محور بینایی روشن( بعنوان مثال مسیر روشنی از میان قرنیه، اتاقک قدامی، عدسی و زجاییه) ، همچنین شبکیه ای کارا ، عصب بینایی، کیاسمای بینایی( در حدود 80درصد از تارهای عصب بینایی در این سطح تقاطع دارند)، مسیر های بینایی جانبی مقابل  ، هسته های  زانویی جانبی مقابل ، شعاع های بینایی جانبی مقابل و قشر بینایی جانبی مقابل (قشر پس سری) است (تصویر 2).

 

 

 متن کامل مقاله به دلیل بالا بودن حجم آن قابل ارائه در این صفحه نیست . شما می توانید برای دریافت آن بر روی این خط متنی زیر کلیک فرمایید. 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


جمعه 98 دی 13 , ساعت 1:18 صبح

 

زمانی که یک پرتونگاره را مورد تفسیر قرار می دهیم، به ابعاد، تعداد، حاشیه بندی، جایگاه و عدم شفافیت نگاره که در هنگام توصیف کالبد شناسی معمول و همچنین  یافته های غیر معمول می تواند سودمند باشد  ارجاع می نماییم. تمرکز بر گونه های معمول غیر متعارف ، یا اهمیت خیلی زیاد به اختلالات بی اهمیت ، می تواند سدی در راه استنباط فرد باشد . آگاهی از نمود یک شکم معمولی با تجربه دست یافتنی بوده و به سادگی تحت تاثیر تاریخچه  یا یافته های بالینی قرار می گیرد بطوری که ما بر نتایج ویژه ای تکیه می کنیم. این مقاله مروری تصویری از تغییرات اصلی است که ممکن است درون شکم سگها و گربه ها محقق گردد و همچنین انواع مختلف اختلالات مرضی شکمی را ارئه می نماید. 

 

 

تفسیر پرتونگاره

تا چه میزان برای شما ساده است تا پرتونگاره پیش روی تان را مرور کرده و ساختارهای درون شکم را تعیین کنید؟ آیا این نگاره برای آن بیمار خاص معمولی است و آیا عوامل پرتونگاری بطور مخالف بر کیفیت دیداری تاثیر گذاشته اند؟

جزئیات سروزی

زمانی که جزئیات سروزی شکم مورد ارزیابی قرار می گیرد، شما نیازمند توجه به این هستید که دریابید چه چیزی برای این بیمار خاص معمولی است. توانایی تعیین اندامهای درون شکمی  نظری بوده و توانایی ما در تعیین مطمعن وجود اختلالات نامحسوس همراه با جزئیات سروزی با تجربه  و کیفیت بهینه تصویر بهتر می شود.

لازمه جزئیات سروزی خوب وجود چربی سفید داخل شکمی است تا پادنمایی با ساختارهای بافت نرم فراهم آورد. توله سگها و بچه گربه ها دارای نسبت زیادی از چربی قهوه ای در شکمشان بوده(بر خلاف چربی سفید که در حیوانات بالغ غالب است) که برای تنظیم دمای بدن حائز اهمیت می باشد.چربی قهوه ای ساختاری متفاوت از چربی سفید داشته، حاوی قطرات چربی کوچکتر ، نسبت بالاتری از میتوکندری و شرب خونی بیشتر است، این تفاوتها منجر به کاهش جزئیات سروزی در حیوانات جوان می شود(تصویر 1) . همچنین بیماران بالغی که  لاغر هستند چربی سفید درون شکمی اندکی داشته بطوری که منجر به کاهش جزئیات سروزی خواهد شد.

 

تصویر 1: پرتونگاره جانبی سمت راست یک توله سگ 2 ماهه معمول. جزئیات سروزی به دلیل کمبود کمی چربی سفید درون شکمی در مقایسه با موارد بالغ پایین است. 

 

همچنین توانایی ما در تعیین اندامها می تواند متاثراز وضعیت استقرار بیمارباشد که ممکن است برداشت ما از جزئیات سروزی درون شکم را تغییر دهد . ساده ترین مثال در این خصوص زمانی است که یک نمای شکمی پشتی و پشتی شکمی از همان بیمار مورد مقایسه قرار می گیرند.در نمای شکمی پشتی اندامها میل به پخش شدن داشته بطوریکه ضخامت شکمی را کاهش داده و بنابر این همپوشانی کمتری بین اندامها وجود داشته و پراکنش تشعشعی کمتر بوجود می آید(تصویر 2).     

 

تصویر 2: پرتو نگاره هایی از یک شکم معمولی در یک پرتو افشانی (پیش نمای) (a) شکمی پشتی و (b) پشتی شکمی. به تظاهر گاز درون سراچه (کاواک) دوازده ای(a) وته گاه(فوندوس) توجه شود.  

 

درصورتی که تصور می کنید جزئیات سروزی یک بیمار کاهش یافته و این امر را نمی توان با توجه به سن بیمار،  پروردگی بدنی (کاندیشن) یا عوامل پرتونگاری توضیح داد، پس تشخیص محتملاً تغییر مرضی است بعنوان مثال؛ مایع آزاد، التهاب صفاقی، گسترش غدد پوستی سرطانی در بدن (کارسینوماتوز)(تصاویر3 و4). تصویر برداری فراصوتی شکمی  قدم منطقی بعدی در تفریق میان این سه تا می باشد ، همچنین نمونه برداری از مایع صفاقی برای ارزیابی یاخته شناسی . درصورتی که ارزیابی های بیشتر نشان دهد که هیچ کدام از موارد فوق وجود ندارد تفسیر شما از پرتونگاره بیشتر شده و ممکن است تاکید دوبار بر اینکه جزئیات سروزی معمول بایستی چگونه باشند مفید باشد.

 

متن کامل مقاله را از نماد PDF زیر دریافت نمایید.

 

 

 

 

 لیست کل یادداشت های این وبلاگ