سفارش تبلیغ
صبا ویژن
مجلس دانش، باغ بهشت است . [امام علی علیه السلام]
 
چهارشنبه 91 خرداد 24 , ساعت 9:59 صبح

 

حرکات غیر معمول جوشی

حرکات غیر معمول جوشی

حضور کنه در بدن دام

گاو دو شکم زاییده غیر آبستن یک هفته پیش با تظاهری کوتاه مدت از نشانه های عصبی بصورت جوش و ریزش تراوشات بزاقی بیماری را نشان داده، به ادعای دامدار اشتها عادی بوده و کاهشی در تولید شیر دیده نمی شود.اقدامات درمانی بصورت مشاوره با داروخانه شامل استفاده از پنسیلین تزریقی ، کتوپروفن و مولتی ویتامین نتیجه ای را در پی نداشته .امروز از صبح نشانه های بیماری بصورت جوش مداوم و لیسیدن متوالی پوزه شدت یافته و ترشحات بزاقی به تبع آن زیادتر شده.در معاینه بالینی دمای بدن 38/5بوده صدای رال های تنفسی بصورت مختصر شنیده میشود .مخاطات چشمی بدرجاتی حالت کبودی دارند. تورمی در غدد لنفی ملموس نیست .وضعیت مدفوع و حرکات شکمبه عادی است. ضربانات قلبی در حد متعارف بوده و فاقد نشانه مرضی خاصی هستند.در بازرسی محوطه دهانی هیچ گونه تخریش یا التهاب خاص یا جسم خارجی با ارزیابی ناحیه حلقی مشاهده نمی شود . نظر به مشاهده کنه در بدن دام اقدام به اخذ خون محیطی و عمومی برای آزمایشهای مربوطه گردید. اقدامات درمانی اولیه با سرم دگستروز و اکسی و فنیل بوتازون آغاز شد.

نتایج آزمایشگاهی:

 

 

Band=2

Eos=10

Nut=40

Lym=28

Fibrinogen=0.9

Theilerios= slowly

Hypochoromia=+4

WBC=12100

RBC=5800000

Hct=17

Hb=6.1

MCV=29.8

MCH=10.7

MCHC=35.8

PCV=19.9

اقدامات درمانی بر مبنای شکل عصبی بیماری تیلریوز انجام که تا دو روز نشانه ها کاهش و در روز سوم بهبودی حاصل شده بود.

سوالات ؟

1- نظر شما در مورد این تشخص و درمان چیست؟

2- آیا با تکیه بر نتایج آزمایشگاهی و درمانی می توان  این تشخیص را تایید نمود؟

3- هر نوع سوال یا نقدی در خصوص این تشخیص و درمان را مطرح نمایید؟لیست کل یادداشت های این وبلاگ