سفارش تبلیغ
صبا ویژن
دانش، گنج بزرگی است که فنا نمی پذیرد . [امام علی علیه السلام]
 
دوشنبه 91 بهمن 30 , ساعت 11:3 عصر

 

گوساله ماده 4 ماهه ای که از سه روز پیش دچار بی اشتهایی شده  و امروز در معاینه بالینی دارای تب 41 درجه ، تورم در غدد لنفاوی پیش کتفی، آب ریزش از چشم و کدورت دوطرفی چشمی که  در سمت چپ کاملاً سطح چشم را گرفته و در سمت راست از حاشیه خارجی چشم به سمت داخل در پیشرفت می باشد. ضایعات تخریشی در مخاط بینی مشهود می باشد ولی ترشحات موکوسی چرکی بارزی  در بینی دیده نمی شود.  رال های تنفسی در سمع ریوی مسموع بوده ولی حرکات سینه ای شکمی وجود ندارد. نظر به تشخیص اولیه تب نزله ای بد فرجام (MCF) و پیشآگهی نامناسب و توجیه دامدار از وضعت بهبودی ، اقدام دارمانی انجام نگردید.

 

 

 

 

- آیا تشخیص عنوان شده را قبول دارید؟

- تشخیص شما چیست و برای تایید آن چه آزمون هایی را  پیشنهاد می نمایید؟

 


یکشنبه 91 بهمن 8 , ساعت 2:32 عصر

 

خونبندی راسی و سینه ای سیاهرگ میانخالی (وداج)

برداشت خون بندی سری و ظهور تورم وداجی

خونبندی سری سیاهرگ میانخالی

رفع خون بندی سری ظهور تورم وداجی

خون بندب در میانه گردنی

رفع خونبندی از ناحیه میانی گردن

 

 

گاو 6 ماه آبستنی که 2هفته پیش با نشانه های نفخ نسبی واشتهای کم با مراجعه به داروخانه و دریافت درمانهای ذیل اقدامات درمانی مبنی بر جسم خارجی را آغاز نموده(تری متاسول تزریقی+ مگنت+ پودر سوءهاضمه + ویتامین ب کمپلکس). امروز با تظاهر بی اشتهایی ، افت تولید شیر و افسردگی نسبی برای درمان مراجعه نموده . در مشاهده عینی  دام نسبتاً لاغر می نماید . در سمع ناحیه ریوی صدای رال های تنفسی بدرجاتی نه چندان زیاد مسموع بوده ولی صدای مالشی در ناحیه قلبی محسوس تر می باشد. تورم وداجی بارز بوده دمای بدن 38  و مخاطات چشمی نسبتاً پرخون می نماید، تورمی در غدد لنفی مشهود نیست. از 3 بار پنس گارو تنها یک بار پاسخ مثبت مشاهده شده و صدای ناله و دندان قروچه در تاریخچه وجود ندارد. با اخذ خون عمومی از ورید وداج و لام خون محیطی از ورید های گوش نمونه ها جهت بررسی آزمایشگاهی ارسال و نتایج زیر بدست آمد:

نتایج آزمایشگاهی:

Nut=40(7360)،Lym=55(10120)،Band=5(920)

Hypochromia=1+,Tehileriosis=1+,Fibrinogen=1

WBC=18400,Hb=7.2,RBC=6900000

Hct=21.5,MCV=31.15,MCH=10.4

MCHC=33.4,PCV=21.4

تنها با توجه به حضور میکروکامتوسیت های تیلریایی در خون محیطی اقدامات درمانی ذیل انجام شد: (بوتالکس + اکسی تتراسیکلین+ فسفر + کتوپروفن ).

روز سوم  درمان اشتهای دام عادی  و تورم ورید وداجی مرتفع شده بود.

1- آیا درمانها و تشخیص های ارائه شده را می پذیرید ؟

2- تنها حضور کامتوسیت انگل خونی در خون را برای تایید بیماری کافی می دانید؟

3-تشخیص شما چیست؟

برای زسیدن به تشخیص واقعی تر چه آزمایشهای دیگری را توصیه می نمایید؟

 لیست کل یادداشت های این وبلاگ