سفارش تبلیغ
صبا ویژن
شریفترین دانش، آن است که در اعضا و جوارح تو پدیدار شود . [امام علی علیه السلام]
 
شنبه 92 اردیبهشت 28 , ساعت 7:40 عصر

 

میش غیر آبستنی از یک گله 12 راسی که از صبح زمین گیر و قطع اشتها است. در تاریخچه دام چرای در مرتع تاز سم پاشی شده با علف کش وجود داشته ولی در دیگر دامهای گله نشانه ای دیده نمی شود. ترشحات سروزی نسبتاً غلیظ با کم تپشی قلبی و دمای 37/5 درجه و پرخونی مخاطات چشمی جلب نظر می نماید و دامدار از اسهال شکایت ندارد. ترشحات سروزی از بینی و دهان بر زمین جاری است ولی نشانه مرضی در مخاطات دهانی و کف دیده نمی شود. 

میش زمین گیر شده و افسرده

مخاط چشمی پرخون

ترشحات موکوسی دو طرفی از بینی

ریزش ترشحات سروزی از بینی

- تشخیص اولیه شما چیست؟

- برای تایید تشخیص چه اقداماتی  را لازم می دانید ؟

- توصیه شما برای گله چیست؟لیست کل یادداشت های این وبلاگ