سفارش تبلیغ
صبا ویژن
هرکه پس از نیک آزمودن، برادری برگیرد، مصاحبتش می پاید و دوستی اش استوار می گردد . [امام علی علیه السلام]
 
یکشنبه 94 آذر 22 , ساعت 10:46 صبح

برای دریافت مجموعه فوق بر روی تصویر کلیک فرمایید.


پنج شنبه 94 آذر 19 , ساعت 9:37 صبح

در بیشتر موارد مواجه با بیماری تب برفکی

نشانه های بالینی شامل مواردی است که

در آن مخاطات درگیر بوده و با ظهور تاول هایی

در دهان ، روی زبان، سم و پستان تظاهر می نمایند.

ولی تظاهرات درونی چون درگیر عضله قلبی بیشتر

در گوساله ها بارز بوده و ندرتاً با درگیری دامهای

مسن تر خود را نشان می دهد که خود می تواند

نشانه ای از ورود یا ظهور سویه ای جدید باشد.

گزارش ذیل نمونه ای است از درگیری گله های

که 3 ماه پیش مایه کوبی در خصوص تب برفکی

داشته ولی با شیوع بیماری در منطقه متفاوت

از دیگر کانونهای همجوار تظاهرات مخاطی مختصر

و غیر معمول با تب برفکی نشان می دهد.

دو مورد یکی گاو 2 شکم زاییده و دیگر تلیسه

در طی 3 روز از بروز نشانه های مخاطی در دهان

زمنی گیر شده  و تا 6 ساعت تلف شده اند.

مورد تلیسه کالبد گشائیی شده که تنها در

قلب نشانه های آسیب دیدگی وجود دارد. 

 

 

 لیست کل یادداشت های این وبلاگ