سفارش تبلیغ
صبا ویژن
چگونه از اهل دانش باشد کسی که در مسیرآخرت رو به دنیا دارد و چیزی را که به وی زیان می رساند، از آنچه به وی سود می بخشد بیشتر دوست دارد . [عیسی علیه السلام]
 
یکشنبه 92 آذر 10 , ساعت 10:33 عصر

 

گاو 3 شکم زاییده غیر آبستن. از دو روز پیش دچار بی اشتهایی و افت بارز شیر شده.

در معاینه بالینی دمای بدن 39، دارای رال های تنفسی  و مخاطات نسبتاً کبود.

تورمی نسبی در غدد لنفی پیش کتفی مشهود است .

وداج متورم بوده با ایجاد انسداد و رهایش از سمت سر مجدداً پر می شود.

تورم زیر فکی وجود دارد.

اگرچه پنس گارو با صدای ناله همراه نیست ولی دام از خم شدن پرهیز دارد.

صدای مالشی که قابل سمع است بیشتر با رالهای تنفسی هماهنگی دارد. 

 

 

اقدام درمانی اولیه با خوراندن ماکنت و تجویز وریدی فنیل بوتازون و تزریق عضلانی اکسی  شروع شد.

 

نتایج آزمایشگاهی:

(Nut=%35(8190

(Lym=%50(11700

Band=%12

EOS=%3

+Hyphochromia=2

Theileria=Low

Fibrinogen=0.9

WBC=23400

Hb=6.3

RBC=7100000

Hct=20.3

MCV=28.5

MCH=8.8

MCHC=31.3

 

اقدامات درمانی بر مبنای آزمایش شامل بوتالکس، اکسی ،کتوپروفن، ب کمپلکس، 

 

تا 3روز وضع دام خوب بوده ولی  مجدداً اشتها قطع گردیده و دما به 40 رسیده . تورم وداجی دیده نمی شود ولی تورم زیر فکی هنوزبدرجاتی وجود دارد و کاملاً مرتفع نشده. رالهای تنفسی چندان مسموع نبوده و مخاطات هنوز حالت کبودی نسبی را دارد. اقدام به تجویز مجدد درمان های قبلی شد.  دام صبح روز بعد تلف شده بود .

 

بر مبنای نتایج آزمایشگاهی چه تشخیصی را می توان ارائه نمود؟

چه آزمون های دیگری را برای رسیدن به تشخیص پیشنهاد می نمایید؟

درمانهای ارائه شده را تاچه حدی می پذیرید؟

درمانهای پیشنهادی شما در این چنین وضعیتی چیست؟

هر گونه سوال در خصوص تاریخچه یا نشانه های بالینی که مورد نظر شما است مطرح فرمایید؟


 


 لیست کل یادداشت های این وبلاگ